Home

genealogie

mandala

mannenzaal

sacrale_dans

links

Stamboomonderzoek:

Mail mij

Toelichting en verantwoording

 

In 1981 publiceerde ik de genealogie: ‘Cornelis Pietersz. de Groot en zijn nakomelingen.’  Deze katholieke familie vindt zijn oorsprong in Noordwijk. 

Nieuwe vondsten van na 1981 zijn in deze nieuwe genealogie de Groot verwerkt.  Echter, vanwege privacyoverwegingen, gaat deze genealogie niet verder dan generatie X. 

De laatste tijd (2012) voeg ik, voor zover ik daarvan op de hoogte ben, overleden nakomelingen toe.

Deze genealogie is te raadplegen op Genealogie de Groot

 

Natuurlijk zocht ik ook naar voorouders van moederskant en de voorouders van de moeder van mijn vader. 

Kortom: ik probeerde een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van al mijn voorouders, dus niet alleen van de voorvaders die mij mijn naam hebben gegeven: 

En zo ontstond de Kwartierstaat De Groot-Van Heijningen.

In die kwartierstaat kan de afstamming van Karel de Grote gevonden worden.

Maar om die zoektocht wat te vereenvoudigen is een klik op de Karel de Grotelijn voldoende.

De voorouders van de vader van mijn dochters zijn te zien op Kwartiersstaat Janssen

 

Foto-kwartierstaat van mijn dochters

 

 

Voor vrienden en kennissen maak ik graag een kwartierstaat, zoals voor

Hanneke_Pigmans   Ben Verberne   Dina van den Tweel  Bert van Marrewijk  Gerda de Vette   

Petronella Clasina van Schie  Twee zussen Kouwenhoven  Cees van Santen  Gerard van Leeuwen

Peter Schaareman

 

De genealogie De Groot is grotendeels het resultaat van eigen onderzoek. Na de publicatie van de genealogie: "Cornelis Pietersz. de Groot en zijn nakomelingen" heeft mevrouw M. Vleeskens uit Arnhem, dochter van Johanna de Groot, geb. te Scheveningen 13 nov 1892, mij op weg geholpen met het zoeken naar de Scheveningse afstammelingen De Groot. De jongste generaties, die nog niet in archieven te vinden zijn, zijn mij door anderen meegedeeld.

Ik mag hieraan toevoegen, dat generatie I, de ouders van Cornelis Pietersz., mij onlangs in 2014 zijn gepresenteerd door Frans Angevaare, waarvoor mijn hartelijke dank.

Ook voor de kwartierstaten ben ik zelf in archieven op onderzoek gegaan. Niet alles echter is het resultaat van eigen naspeuringen. Ik heb gebruik gemaakt van andere bronnen zoals:

-       Th.P. van Zijl: Kwartierstaat van Zijl/van Gaalen

-       C.L. Witteman: De "Wittemannen" in Rijswijk

-       G.H.J. Ulijn: Kwartierstaat Jeroen Ulijn

-       A.M. Luk: het geslacht Luk en Van Luijk. Een onderzoek in het Westland

-       Th.L.H. Wiggers: Voorouders en Nakomelingen van Hubertus van Harmelen

-       C.A.J. Dessing: Het Westlandse geslacht (van) Cleijwecht Kleiweg

-       Museum voor Religieuze Kunst te Uden: Walter Pompe, beeldhouwer 1703-1777

-       Kwartierstatenboeken van Prometheus

-       Publicaties in 'Gens Nostra' en 'Ons Voorgeslacht'

Het familietijdschrift 'Thoentertijd' no 25 met daarin een belangrijke bijdrage van Jan 't Hoen uit Soest leverde mij de oudere generaties van de Westlandse familie Thoen en 't Hoen en de verbinding met het riddergeslacht Bronckhorst.  De lijn naar Karel de Grote werd voor mij duidelijk in de publicatie van J.A. Coldeweij: De Heren van Kuyc 1096-1400

-      Websites van:

        Frans Angevaare

        Piet en Marijke Verbiesen

        Homepage Pompe

        Van der Leeuw

        Warmenhoven

        Hans Montanus