Home

genealogie

mandala

mannenzaal

sacrale_dans

links

 

Mannenzaal

Tot 1908 was deze Mannenzaal van het St. Pieters- en Blokland Gasthuis in Amersfoort nog in gebruik. Een rijke regentes, mevrouw Scheltus, is in 1906 overleden. Zij had in haar testament  bepaald dat 200.000 gulden bestemd was voor de bouw van een nieuw, modern gasthuis. De erfenis werd in dank aanvaard. Met grote voortvarendheid werd de nieuwbouw aangepakt. Om ruimte te maken voor de bouw werden  in 1907 de Vrouwenzaal en de eetzaal al afgebroken. Ook de bleek en de moestuin moesten het ontgelden. De Mannenzaal bleef in gebruik tot het nieuwe gebouw betrokken kon worden.

Elk jaar, in juli en augustus, herleeft de geschiedenis. Het is 1907, de meeste mannen zijn de straat op, of doen een klusje in de tuin aan de Gasthuislaan. De Binnenvader en de Ondermoeder zijn binnen aan het werk, drie mannen zijn om uiteenlopende redenen niet de deur uit. De regenten hebben toestemming gegeven om de Mannenzaal te bezoeken. Het is immers het laatste jaar en alle Amersfoorters mogen nog één keer komen kijken naar het oude onderdak van die oude, arme mannen.

 

een impressie